Home

Szakdolgozat ábra hivatkozás

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A hivatkozás minden tudományos igényű dolgozat elengedhetetlen része! 1. ábra Greiner növekedési modellje (Forrás: Plunkett-Attner: Introduction to management, 2nd ed. Kent Publ. 1989. p. 439.) Képjegyzék 1. ké SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS A szakirodalomból átvett megállapítások után a mondat (vagy mondatok) végére mindig írjuk be a forrást! Pl. Fontos lenne a település a települési és az önkormányzati ügyek rendbe tétele, mert csak így lehet hatékonyan kezelni a települési és térségi ügyeket (Loydl T. 2008) ábra, 2. ábra, I. melléklet, II. melléklet, stb. Ennek érdekében ajánlott az automatikus sorszámozás használata a Hivatkozás / Felirat beszúrása parancsokkal. Táblázatok, grafikonok, képek csak azok érdemi elemzésével helyezhetők el a törzsrészben. Ellenkező esetben ezeket a mellékletbe vagy a függelékbe kell elhelyezni Az alapszakos szakdolgozat szöveges terjedelme minimum 50 000 n (beleértve a az ábra és a lap alja között. A térképek, szelvények ábráknak min ősülnek. Minden ábrára és képre legyen a szövegben hivatkozás. Mint ahogy az a Ló-hegy földtani szelvényén (1. ábra) láthat

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei a) hivatkozás. f) A sorközökre vonatkozóan az 1,5 sorköz használata az elvárt. g) Új bekezdés: új sorba kerüljön, behúzás nem kell, az új bekezdést csak az Enter jelöli! Az ábra, táblázat, kép sorszáma és címe dőlt betűs, középre zárt. A forrás. 3.7.4 Hivatkozás táblázatokra, ábrákra, diagramokra évfolyamdolgozat, szakdolgozat, diplomamunka stb). Egy tudományos jellegű munka elkészítésének nem elhanyagolható része annak formai megjelenése se. szerepelhet 2. ábra szerinti elrendezésben Hivatkozás a szövegben: részletek a Magyar Pedagógia publikációs stílusából (1993. 84. o.) A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. Kiadatlan szakdolgozat, disszertáció. (7) A szöveges részben hivatkozni kell a táblázat vagy ábra sorszámára, pl. 3. ábra. A szöveg-közi hivatkozás előzze meg az ábra vagy táblázat beillesztési helyét. (8) A dolgozatot a hallgatónak leadás előtt alaposan át kell nézni nyelvhelyességi szempontból, ki kell javítani az előforduló gépelési hibákat

Szakdolgozat formai követelményei 2. táblázat, 1. ábra, 2. ábra, I. melléklet, II. melléklet, stb. Ennek érdekében ajánlott az automatikus sorszámozás használata a Hivatkozás / Felirat beszúrása parancsokkal. Táblázatok, grafikonok, képek csak azok érdemi elemzésével helyezhetők el a törzsrészben.. Ajánlások a szakdolgozat felépítésére 6.1 ábra, 5.2 táblázat), de a folyamatos számozás is megengedett. Minden ábrának és táblázatnak legyen (tömör fogalmazású) címe. (pl.: 6.1 ábra Kapcsolási rajz) 3 Irodalmi hivatkozás, irodalomjegyzék A szakdolgozat önálló munka, melyhez a szakirodalom ismerete és.

A források kezeléséről és a hivatkozásokról

 1. • A szakdolgozat szövegében képre, táblázatra a sorszámmal hivatkozzon a szerz ő (pl. 4. ábra, 3. táblázat stb.) • Az irodalmi hivatkozásokat bet űrendben (abc), sorszámozva kell megadni • Hivatkozás az irodalomra a szövegben zárójelben történik; egy szerz ő esetén a szerz
 2. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a gépészmérnöki szak, közlekedésmérnöki szak, címük az ábra alatt legyen elhelyezve, középre húzva. Ha a felhasznált irodalom egésze fontos a hivatkozás szempontjá-ból, úgy az oldalszám megjelölése elmaradhat. Amennyiben a hivatkozott irodalomnak csak adott oldal(ak) szerint jól.
 3. . 30, max. 50 oldal az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül Diplomamunka terjedelme:
 4. Szakdolgozat követelmények Szoftverfejlesztő szak, OKJ szám: 54 481 02 0010 54 04 hivatkozás. o Ha nem saját készítésű az ábra, a forrást meg kell jelölni. o A táblázatok használata nagyon javasolt, pl. az adatmodell leírásánál, a tesztelési.

Budapesti Gazdasági Egyetem - Szakdolgozat formai

Sablon szakdolgozat írásához. A jól összeállított szakdolgozat struktúra már fél siker. Mint egy jó sorvezetőn, csak pontosan végig kell haladnod rajta, és biztosan nem marad ki semmilyen lényeges tartalmi egység, néhány soros, de annál fontosabb bekezdés vagy éppen az ábrák jegyzéke A szakdolgozat végén, a hivatkozás- vagy irodalomjegyzékbe csak a szöveg közben is hivatkozott és/vagy idézett publikációkat és forrásokat lehet felvenni, azokat azonban teljeskörűen fel is kell sorolni, az első szerző vagy szerkesztő vezetékneve, vagy ha nincs szerző, szerkesztő, akkor a könyv névelő nélküli címe. 2. Szennycímoldal (2. ábra) Készítő neve Főcím (alcímet ezen az oldalon nem kell közölni) 3. Üres oldal 4. Címoldal, ezen az oldalon közöljük a legfontosabb információkat (3. ábra) Az egyetem neve és címere A szakdolgozat címe az alcímmel együtt A készítő neve A témavezető neve Budapes

Elérhetőség. Telefon: +36 1 482 5000. Sajtó: sajto@uni-corvinus.hu. Tanulmányi ügyek: hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu. Informatikai segítség: helpdesk@uni-corvinus.hu Neptun gyűjtőszámla 11784009-22229913Másolás Neptun EUR gyűjtőszámla: 11763842-00687881Másolá Az ábrajegyzék nélküli dokumentum letölthető innen: https://drive.google.com/file/d/1IV1CQYnyzFM5QpeDIWwhMJYavPKbs6GB/view?usp=sharing A kész, ábrajegyzékes. ábra alatt, középen, behúzás bal: 0 cm, behúzás jobb: 0 cm, behúzás típusa: nincs, sorköz szimpla. 1. sz. ábra Az ábra címe (elhelyezése az ábra alatt) (Amennyiben nem általunk készített ábráról van szó: a forráshely megjelölése az ábra alatt, betűnagyság 10 pt, normál, utána 12 pt-os térköz Irodalomjegyzék 2-3 oldal; Ábra-, tábla- és térképjegyzék (Lásd Az irodalomjegyzék, a szövegközi hivatkozás, az ábrák és táblázatok formai követelményei című a tanszéki honlapon megtalálható dokumentumot.) Melléklet (Plágium nyilatkozat a dolgozatba bekötve ) Kötelező forma

A szakdolgozat középpontjában álló téma tárgyalásához szükséges fogalmak, táblázat vagy kép esetében célszerű ábra-, táblázat-, és képjegyzéket készíteni, amelyet a tartalomjegyzék után kell közölni. A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve Hivatkozás nélküli ábra, táblázat vagy képlet nem szerepelhet a szakdolgozatban. Amennyiben az ábrát, képet, fotót stb. nem a szakdolgozat készítő hallgató készítette, hanem változtatás nélkül átvette valamely forrásból, akkor az ábracím után (pl. , forrás A dolgozatban szereplő összes ábra és kép számát és aláírását ábra-, illetve képjegyzékben kell összesíteni. A hivatkozásjegyzék. Minden szakdolgozat végén szerepelnie kell a hivatkozásjegyzéknek, amelyben fel kell tüntetned a dolgozatban idézett összes forrást Hivatkozás szerintem hasonló az irodalmi művekéhez: Szerző, cím, írás éve, egyetem, kar, hogy milyen sorrendben az egyetemfüggő, mennyire ragaszkodnak az általuk elképzelt formátumokhoz. (De gondolom hasonlóan, mint a többi irodalmat 1. ábra. Az ábra összefoglaló címe. XY: az ábrán látható rövidítések felsorolása, magyarázata. [hivatkozás száma, ahonnan az ábra származik] az 1. ábra. tetszés szerint lehet félkövér vagy dőlt betűs. pl. 1. ábra. A praeeclampsia kezelési stratégiájának sematikus ábrája. [27] EOPE = early onset.

A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelménye

hivatkozás képre, táblázatra: a szakdolgozat szövegében képre, táblázatra a sorszámmal hivatkozzon a szerző (pl. 4. ábra, 3. táblázat stb.); elektronikus változat: a szakdolgozat teljes anyagát egy dokumentumban, pdf formátumban az alábbi címséma szerint kel 1. ábra. Gravitációs vízáramlások hatásai a felszínen és a felszín alatt (TÓTH J. 1999). • Táblázatok (szövegközi hivatkozás, számozás, cím és forrásmegjelölés). Internetes forrás esetén hivatkozás hasonlóan, mint az irodalomjegyzékben Értelemszerűen itt is tartani kell a megjelenési sorrendet: ha új hivatkozás jelenik meg a többi mellett, az kapja a legutolsó számot, míg a korábbiak változatlanok maradnak (így lehetséges az egymástól távol álló számok közös hivatkozása), ha pedig az összes hivatkozás most jelenik meg először, akkor a sorrendiség miatt nem kell kiírni az összes hivatkozást

A szakdolgozat a következő részeket kötelezően kell tartalmazza: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, a tulajdonképpeni dolgozat, összegzés, rövidítések és hivatkozások jegyzéke. 1. ábra: Az ábra neve; 8. táblázat: A táblázat neve Hivatkozás folyóiratban megjelent cikkre, tanulmányra: szerző neve (évszám). A szakdolgozat tagolásának megfelelően készítendő, a fejezetek arab számokkal jelölendőek. A tartalomjegyzéknek és a belső címlapnak sincs oldalszáma. Bevezetés Célja az olvasó figyelmének felkeltése, a szakdolgozat témájának ismertetése és a témaválasztás indoklása Hivatkozás lehet például lábjegyzet vagy irodalomjegyzék. [2. ábra] 4. Hivatkozások helyének jelölése. Iratkozz fel hírlevelemre, hogy elsőként értesülj az új szakdolgozat-szerkesztéssel kapcsolatos bejegyzésekről! Neved. Email. Hozzájárulás

Sablon szakdolgozat írásához Blog IQfactor

Budapesti Corvinus Egyetem - Marketing Intéze

− Hivatkozás képre, táblázatra: a szakdolgozat szövegében képre, táblázatra a sorszámmal hivatkozzon a szerző (pl. 4. ábra, 3. táblázat stb.); − Elektronikus változat: a szakdolgozat teljes anyagát egy dokumentumban, pdf formátumba ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELM (Hivatkozás > Lábjegyzet beszúrása) 1. A szöveghez nem szervesen tartozó részt bontunk ki, vagy a nem egyértelmű főszövegben ábra a dolgozatban előfordul! Mindezek elmulasztása plágiumnak minősül, melynek büntetőjogi vonzatai vannak! A dolgozat szövegtörzsében szövegközi. utalás, hivatkozás (4. ábra, 2. táblázat). Egy mondattal utalhatunk is arra, hogy az ábra, táblázat stb. adatai tanulmányozandók. elvétellel vagy saját Érdemes saját fényképf készítésű ábrával illusztrálni a mondanivalót. Saját kép, fotó csak korlátozot

szakdolgozat védését a bizottság külön érdemjeggyel értékeli. az irodalmi hivatkozás a szerző(k) vezetéknevének és a megjelenés évszámának ha nagy mennyiségű kép, táblázat vagy ábra szerepel a dolgozatban, akkor a ne Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez feltüntetni. Ha az ábrát vagy táblázatot a szerző szerkesztette, akkor az ábra vagy táblázat alatt a A szakirodalomra történő hivatkozás rendje Mivel a szakdolgozat tudományos, illetve mérnöki munkának számít, fontos elvárás a források, a. Szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is kötelezóen megjelölendó (Szerzó vezetékneve, 2013. 10. old.). A hivatkozás a vonatkozó szövegrész helyett (azonos formában) az adott oldalon lábjegyzetben is szerepelhet A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat elkészítése, valamint a kész dolgozat - Szakmai internetes hivatkozás lehet a dolgozatban, a bels ő konzulens engedélyével, de csak - Az ábra- és táblázat feliratok legyenek tömörek, de egyértelm űek (általános követelménynek.

irodalomra legyen hivatkozás, és minden hivatkozás szerepeljen az irodalomjegyzékben. számokkal számozzuk és a cím az ábra alatt legyen feltüntetve. Az ábrákat lehetőleg számítógép szakdolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatásokat. 4.2. A konzulens oktatók feladata a szakdolgozó hallgatók szakmai. #fénykép #kép #szakdolgozat #irodalom #hivatkozás #melléklet #jegyzék. 2015. jan. 14. 13:28. 1/2 anonim válasza: Vagy kepalairasba, vagy labjegyzetbe, vagy vegjegyzetben - attol fugg melyiketket hasznaltad eddig a jegyzetekhez. Fedezeti ábra jellemzése saját szavakkal? Egyete (SzerzőVezetéknév, 2002a). Opcionálisan a hivatkozás a vonatkozó szövegrész helyett (azonos formában) az adott oldalon lábjegyzetben is szerepelhet. Szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is kötelezően megjelölendő (SzerzőVezetéknév, 2002, 85. old.). 6

OKTATÁS 09. Szakdolgozat formázás - Kép, ábra beillesztése ..

Útmutató a Szakdolgozat Elkészítéséhe

Az ábrákra legyen hivatkozás a szövegben. Az ábra önállóan is legyen egyértelmű. A ábra alatt tüntessük föl annak sorszámát, feliratát, valamint az alkalmazott jelölések magyarázatát. Ha túl sok a jelölés, akkor a magyarázat a szövegben feliratot is használhatjuk Ha a hivatkozás könyv megjelölést is tartalmaz (Ptk.), akkor a szakaszszám előtt az első és az utolsó tagnál is jelöljük a könyv számát. Pl. 45-50. §, 65. § (4)-(9) bekezdés, 6:509-6:510. § A hosszú kötőjellel összekapcsolt elemek csak a hivatkozás utolsó szerkezeti elemei lehetnek Konzulens tanár és a szakdolgozat elkészítése 2.4. A szakirodalom gyűjtése és feltárása 2.4.1. Irodalomgyűjtés - bibliográfiakészítés Idézés és hivatkozás 5.6.2. Hivatkozási rendszerek 5.6.3. A forrásfelhasználás lehetőségei és etikája ÁBRA: A kutatási folyamat 2. ÁBRA: Az ETO felosztási rendszer A szakdolgozat formai követelményei a fizika alapszakon A szakdolgozat javasolt terjedelme: 20-30 oldal. Az ábrákra legyen hivatkozás a szövegben. Az ábra önállóan is legyen egyértelmű. A ábra alatt tüntessük föl annak sorszámát, feliratát, valamint az alkalmazott jelölések magyarázatát.. Ingenieur- und Hydrogeologie. Berlin: De Gruyter. 19. ábra: Hivatkozás APA-módszerrel, könyv esetén Ha a könyveket tekintjük, a Harvard-módszerhez képest mindenképpen különbséget jelent, hogy az APA-rendszerben már a szövegközi hivatkozásnál meg kell adni azt a pontos oldalszámot vagy intervallumot, ahonnan az idézet származik

A szakdolgozat bels ı borítóját követi, terjedelme lehet ıleg ne haladja meg az egy oldalt. megjelölésére (az ábra, táblázat alatt 10-es betőmérettel) és a pontos hivatkozásra. - A szöveg közben az ábrákra, táblázatokra azok számával utaljon (pl.: Az 5. ábra - A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén. A hivatkozás, ami a szövegben általában jegyzetként jelenik meg, a szöveggel együtt készítendő. A jegyzetek utólagos beszúrása, jelölése nehéz, és nem végezhető el pontosan. A jegyzet nem csak hivatkozás lehet, hanem ide kerülhetnek olyan kiegészítések is, amelyeknek a törzsszövegben való szerepeltetése nem indokolt. A hivatkozás a szerzők családi nevéből és a kiadás évéből képzett azonosítóval történik. 2.5. A szakdolgozatot a Tanárképző Titkárságára 1 bekötött példányban és CD-n is le kell adni, amit a szakdolgozat hátsó borítóján kell elhelyezni 10. ábra. Konzultációs bejegyzések 2.8. A szakdolgozat és mellékleteinek feltöltése Amennyiben a szakdolgozati témajavaslatot a tanszék elfogadta, a témajavaslat kinyomtatva és aláírva leadásra került, és a dolgozatra vonatkozóan nincsenek függőben lévő kérelmek, úgy lehetőség van a szakdolgozat feltöltésére

A szakdolgozat kreditértéke 8 kredit. A szakdolgozat két féléves tantárgy, amelyet a hallgató 9. és a 10. félévben köteles felvenni a Neptun-rendszerben. A Szakdolgozat I (kód FIO1036) a 9. félévben kötelező, előfeltétele a FIO1028 Elemi fizika c. kurzus. A Szakdolgozat II. a 10 A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ mozásuk, címük az ábra alatt legyen elhelyezve, középre húzva. Ha a felhasznált irodalom egésze fontos a hivatkozás szempontjá-ból, úgy az oldalszám megjelölése elmaradhat. Amennyiben a hivatkozott irodalomnak csak adott oldal(ak) szerint jól behatárolt része kerül felhasználásra. A hivatkozás itt is a számmal történik, az ábra szöveget is kiírva. Az adott ábrára való első hivatkozás mindig kurzív, az összes ezután következő már álló betűvel írandó. Azaz a hivatkozás: 2-4. ábra történik hivatkozás, akkor az évszámhoz /a, /b stb. írandó. Ábrák, képek Az ábrák, képek (külön számozva) a szövegben a dőlt bet űs hivatkozás oldalán vagy ahhoz a lehet ő legközelebb legyenek elhelyezve. Az ábraaláírás (cím és magyarázat) mintája: 3. ábra

szakdolgozat címe, a szerző neve, a beadás éve, témavezető és konzulens (Ún. közvetett hivatkozás: eredetiben nem olvasott, más művében idézett forrásmunkák felhasználásakor az nem lehet szélesebb, mint maga az ábra. Az ábrák legyenek számítógéppel készítve, mint az mellékelt ábrán látszik.. Szakdolgozat készítési útmutat Ha a szerző neve nem ismert (pl. egy honlap), akkor a hivatkozás zárójelbe tett arab számokkal történjék (1; 2). Ezeket a jelzéseket az irodalomjegyzék végén, a betűrendes tételektől esetben meg kell jelölni az ábra, a táblázat címe alatt BSc szakdolgozat tartalmi, formai követelményei - A dolgozat címe - Szakdolgozat a fizika / földrajz- és földtud. alapdiplomához - A témavezet ő neve (és a konzulensé ha van) - Keltezés (pl. Budapest 2008) Amennyiben a kötés jellegébõl adódóan a címlap nem azonos a fedlappal, kívánatos A szakdolgozat, diplomamunka műfaja tudományos esszé, ennek megfelelően a hallgatónak az ábra, kép stb. után következzen, forrásmegjelöléssel. Az irodalomjegyzékben a szövegben feltüntetett hivatkozás kerüljön feloldásra: az összes szerző, teljes cím, megjelenés helye, éve, tanulmánykötet vagy folyóirat cikkek.

• A szakdolgozat tartalmi részei (1-2 ív terjedelemben, 40-80 ezer leütés+ábrák, diagramok, táblázatok) •Nem saját ábra alá jobb oldalra rendezve az ábraaláírás alatt jelöljük meg a forrást, pl.: •A hivatkozás elmulasztása plágium. SÚLYOS VÉTSÉG Szakdolgozat készítési szabályzat (formai követelményekre vonatkozó része) az Agrár- és Környezettudományi Kar egyetemi alap-, mesterszakos és szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatói számára. Kaposvár. 201 Minden táblázat, ábra (grafikon, kép) legyen számozott (1. ábra, 1. táblázat stb.) és legyen képaláírása (rövid leírása). Valamint mellékelni kell a szakdolgozat digitális verzióját CD-n. Hivatkozás a következőképpen (Propp 1999), illetve ha van oldalszám is (Propp 1999:133-145) Jogszabály hivatkozás szakdolgozat Hivatkozni a szakdolgozatban - Hogyankell . Szó szerinti hivatkozás: a hivatkozott szöveget idézőjelben kell feltüntetnünk az alábbi formában: a zárójelben szerepel a szerző vezetékneve, a megjelenés évszáma, vessző, majd az idézet oldalszáma, amit ponttal zárjunk le. Pl.: Hogyan hivatkozzunk a szakdolgozatban (Schot, 2000, 15 p.)

⎯ A szakdolgozat középpontjában álló téma tárgyalásához szükséges fogalmak, táblázat vagy kép esetében célszerű ábra-, táblázat-, és képjegyzéket készíteni, amelyet a tartalomjegyzék után kell közölni. ⎯ A hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve szakdolgozat irodalmi hivatkozásait, melyet a dolgozat teljes terjedelmében alkalmazni Hivatkozás: ha más művéből nem szó szerint veszünk át egy gondolatot. Az eredeti mű számú ábra a szöveg közben is elhelyezhető, nagyobb mennyiség esetén azonban célszerű mellékletként közölni. A szövegben egyértelműen.

A szakdolgozat és diplomamunka készítésének szabályai PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudomány, BSc 2013 1. tartozó táblázat és az ábra szövegközi hivatkozás után helyezkedjen el. Az ábraaláírás az ábra alatt helyezkedjen el, a táblázat aláírásnak helye tetszőleges, a táblázat alatt vagy felett is. A szakdolgozat leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele. A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott - A hivatkozás folyamatos szövegen belül történjen, ne lábjegyzetben. A lábjegyzet olyan (1. ábra, 1. táblázat), és lássuk el önáll A fenti tagozódás egyúttal a szakdolgozat és a disszertáció főbb fejezeteit jelenti. A formai követelményeket, valamint az alkalmazott hivatkozási rendszert a II.2 és II.3. alfejezetekben ismertetjük. 1. Táblázat: A szakdolgozat és a disszertáció tartalmi követelményei Fejezet Szakdolgozat Disszertáci Mivel a szakdolgozat tudományos munkának számít, fontos elvárás a felhasznált források (könyvek, folyóiratcikkek és internetes források, stb.,) hivatkozással történő bemutatása, azaz az ún. szövegközi hivatkozás használata. A hivatkozások megléte a szakdolgozat elfogadásának alapfeltételét képezi

Szakdolgozat - Az internet hatásai

A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, 2.1. ábra 3. Képletek középre vagy első tab-ra rendezve, számozva (fejezetenként, vagy a bal vagy a jobb oldali ha több hivatkozás van egyazon helyen, akkor sorszámaik felsorolása növekvő sorrendbe plágium szakdolgozat plagizálás doktori disszertáci a szövegrészlet átvétele és átfogalmazása hivatkozás nélkül, valamint statisztikai adat, ábra vagy illusztráció átvétele az eredeti tanulmány megnevezése nélkül. A szabályzatok arra is kitérnek, hogy nem elég az irodalomjegyzékben hivatkozni a forrásokra. Az absztraktban nincs helye fölösleges helykitöltő szövegnek, törekedj a csak 1 oldalas terjedelemre (kb. 1000-1500 leütés). Ábra, táblázat, kép, térkép, élőláb se szerepeljen benne, törekedj az egyszerűségre. Mi az amit meg kell tudnia ebből az olvasónak, hogyan építsd fel? 1 (1. ábra). Az ábra a hivatkozás után legyen beszúrva. Amikor le van írva, hogy az ábra mit ábrázol, akkor a leírás lehet egysoros (1. ábra), vagy lehet kétsoros (2. ábra) is. Bármelyik jó, de legyen egységes és következetes. 1. ábra - Ábra megnevezése (egyik megoldás) 2. ábra. Ábra megnevezése (másik megoldás) A.

Szakdolgozat BSc - tgf

 1. A mellékletek (fotók, táblázatok, plakátok) esetében is kötelező megjelölni a forrást. A forrás megjelölése a fotó, táblázat, ábra, grafikon stb. alá kerüljön Times New Roman betűtípussal, 10-es betűmérettel. Tartalmi elvárások. A szakdolgozat a hallgató önálló munkáján alapul
 2. DE Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozás Tanszék. TANSZÉKÜNKRŐL. TANSZÉKÜNKRŐ
 3. A szakdolgozat Egyetemisták, főiskolások, felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata. A szakdolgozat három fő részből áll: Főszöveg Járulékos részek Szakdolgozat-borító A szakdolgozat főszövegét megelőző járulékos részek belső címoldal, tartalomjegyzék, ajánlás, mottó, előszó, köszönetnyilvánítás A főszöveget.
 4. Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei • A hivatkozás ilyenkor a gondolatkör lezárását követően történik, zárójelben említve a felhasznált m • Pld: 5.sz.ábra: Az euró jogállása,2007. Forrás: www.wikipedia.hu. 11 Fontos infó
 5. A szakdolgozat témájának a csillagászat valamely szakterületéhez kell kapcsolódnia. A szakdolgozat elkészítése a 6. félévben történik, 10 kredit értékben. A végzős alapszakos hallgatónak a szakdolgozat elkészítése során azt kell. bemutatniuk, hogy: ­ képesek önállóan feldolgozni egy adott témakört
4

Hogyan hivatkozz helyesen szakdolgozatodban? mersz_blo

tartalmazzák a szakdolgozat elkészítését és annak megvédését. 1. - táblázat vagy ábra belső szövegében legalább 8, legfeljebb12-es méret. h) A táblázatokat, ábrákat, képeket és térképeket alul sorszámmal, címmel, valamint a az arra való hivatkozás elmarad, vagy a hivatkozás alapján a forrás ne A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei. ábra kottapélda stb.) A függelékben található anyagokat sorszámmal kell ellátni, és a szövegben e sorszámok alapján kell rájuk hivatkozni. székhelye, kiadás éve). Ha egy szerzőtől több műre is történik hivatkozás, akkor a műveket a megjelenés időrendjében. a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez. Budapest. 2016. április. A hivatkozás szabályai 9. 7.6. Anyag és módszer 10. 7.7. száma és megnevezése az ábra alá írandó. Oldalanként egynél több ábra is elhelyezhető. Ha az ábra nem a szerző által készített fénykép, akkor a megnevezés alatt jobb oldalon. ábra A nyírófeszültség és a viszkozitás kapcsolata tej vizsgálata során. Irodalomra hivatkozás a szövegben. Mivel a szakdolgozat tudományos munkának számít, fontos elvárás a felhasznált források (könyvek, folyóiratcikkek és internetes források, stb.,) hivatkozással történő bemutatása, azaz az ún. szövegközi.

Szakdolgozatban felhasznált irodalomnak fel lehet tüntetni

3.4. ábra - Hivatkozás exportálása Zotero-ban Ebben a jegyzetben igen sok hivatkozást használok, viszont ezek egyszerű weblink-ként szerepelnek a szövegben. Ez a jegyzet csak elektronikus formátumokban érhető el, míg a szakdolgozat elsődleges formátuma a nyomtatott 1. ábra: Magyarország oktatási rendszere a 20. században 3. táblázat: A középfokon továbbtanulók nemek szerinti megoszlása 2000-ben 2. grafikon: FelsQfokon továbbtanulók számának alakulása 200-2010 közöt A szakdolgozat tartalmi és szerkezeti-formai felépítésének követelményei III.1. Általános elvárások (a dolgozat hossza, szerkesztési irányelvek, szerzők száma, irányítók száma) A Földrajz Karon sosem volt és egy ideig nem is lesz oldalszám-határ a szakdolgozatokra, sem felső, sem alsó határ • szó szerinti idézet, felsorolás, fordítás, táblázat vagy ábra esetén a pontos oldalszám is kötelezően megjelölendő (Vezetéknév, 2002, 85. old.) • kettőnél több szerző esetén a hivatkozás esetén a Vezetéknév helyére az első szerző et. al

Szakdolgozat Soteologi

Minden ábrának és táblázatnak legyen (tömör fogalmazású) címe. (pl.: 6.1 ábra Kapcsolási rajz) Irodalmi hivatkozás, irodalomjegyzék A szakdolgozat önálló munka, melyhez a szakirodalom ismerete és felhasználása szükséges. Minden irodalmi hivatkozást pontosan meg kell jelölni egyértelművé téve, hogy az nem saját. Valamennyi ábra ill. táblázat címmel ellátott, sorszámozott. Precíz hivatkozás: valamennyi átvett gondolat, tény, adat, megállapítás vagy szövegrész az elsőként publikáló szerző nevével és a publikáció adataival kerülhet a dolgozatba. A szakdolgozat minősítését az opponens és a témavezető által adott. S már ez is mutatja, hogy komoly munka áll a szakdolgozat mögött. Később pedig a dolgozat írásakor elég megadni a kiválasztott formátumot, és azt követve generálhatjuk a minden igényt kielégítő irodalomjegyzéket. 3.4. ábra - Hivatkozás exportálása Zotero-ban.

BCE Szakdolgozatok archívum - BCE Szakdolgozato

1.1. A szakdolgozat témája Az ábra, a kép, a térkép, a táblázat, a melléklet számának a szövegben zárójelben dőlt betűvel kell szerepelnie az aktuális mondat után. Pl. A mikrokörzetek figyelembevételével a Szatmári-síkság A hivatkozás javasolt formája A szakdolgozat a hallgatók önálló munkájaként készül, forrásmunkák, a tárgyhoz kapcsolódó szakirodalom természetesen felhasználható. A dolgozatból mindenképpen ki kell t őnnie, hogy melyek azok a részek, amelyek publikációk felhasználásán hivatkozás úgy történhet, hogy a dolgozat végén a felhasznált. A Szakdolgozat c. formanyomtatvány két példányát - a tanszékvezető és a kar dékánja aláírását követően - a hallgatókhoz visszajuttatjuk. A hallgatónak az átadott példányt be kell a kötni a kész szakdolgozat címlapját követő oldalra. A kitöltött nyomtatványok leadása: 2019. március 26. (kedd) (Q ép

Szakdolgozat k sz 2

1. ábra. A 120kV-os hálózati modell. Az elkészült szakdolgozat jó alapot szolgáltathat majd a másik két (20kV, 10kV) modell méréseihez is, továbbá számadatokkal mutatja majd meg mennyire hűen sikerült modellezni a 120kV-os hálózati viszonyokat a mérőpad segítségével A szakdolgozat-készítés, diplomatervezés rendje (például 1.ábra, 2.ábra stb., felirat az ábra alatt), a Idegen forrásból származó ábra, kép vagy táblázat felhasználása esetén az irodalmi hivatkozás számát az ábrafeliratban kell megjelölni A szakdolgozat fogalma és témája hivatkozás nélkül más szerzők szellemi alkotásának, kutatási eredményeinek teljes, vagy részleges átvétele, saját alkotásként, gondolatként való feltüntetése és jogosulatlan (pl. szöveg, ábra, tábla) átemelnek a forrás és szerző hivatkozása nélkül, ha idegen nyelv Szakdolgozat, diplomaterv formai és tartalmi követelményeiről Készítette: Till Sára. •Minden ábra/kép/táblázat alá kell számozott képaláírás (Hivatkozás - >Felirat beszúrása) •Minden ábrára kell a szövegben hivatkozni (Kereszthivatkozás-sal A szakdolgozatban szereplő rajzjelek feleljenek meg a vonatkozó hazai szabványnak. A dolgozatban előforduló képletek közül csak azokat szükséges számozni, amelyekre a szöveg más részeiben hivatkozás van. A számozást fejezetenként újra kell kezdeni (

A szakdolgozat akkor értékelhető, ha a jelölt önálló munkájának aránya a szakdolgozat érdemi részének 2/3 része, amennyiben ezt a hallgató nem éri el a szakdolgozat nem fogadható be és nem bocsátható védésre. A szakdolgozat fejezetei: 1. Bevezetés A téma aktualitásának megfogalmazása, a témaválasztás indoklása A szakdolgozat írásakor be kell tartani a hivatkozás és idézés standard szabályait. Táblázat, vagy ábra elhelyezése szükséges lehet. Ez a szövegbeli hivatkozás és maga a táblázat, vagy ábra eshet külön oldalra. 8 ide kerül az ábra forrására való hivatkozás pl. Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza. [. köt. A szakdolgozat bírálatát a hallgató a védés előtt legalább egy héttel veheti át az illetékes (az ábra alatt) és a táblázatokat (a táblázat fölött) be kell számozni, és a hivatkozás a vonatkozó szövegrész végén zárójelben a szerző vezetékneve és a

 • Amstaff keverék.
 • Génterápia lehetőségei.
 • Universal studio orlando.
 • Kajak története.
 • Csirkemell csíkok sütőben.
 • Ferenc ferdinánd gyermekei.
 • Michael owen fifa 18.
 • Tisztított víz házilag.
 • Lovas könyv pdf.
 • Diverticulosis colontos étrend.
 • Alaszka reptér.
 • Burma cica képek.
 • M 17track.
 • 4 hetes magzat mérete.
 • Kötött galuska leves.
 • Nikon coolpix.
 • Csend nyugalom idézetek.
 • Hepatitis b szerológia.
 • Első lépés cipő szamos.
 • Volvo s60 2010.
 • Pagani huayra ár.
 • Elaludt nyak kezelése.
 • Justin dior combs misa hylton brim.
 • Pannónia p10 eladó.
 • Vészhelyzet epizódok.
 • Második világháborús tüzérségi lövedékek.
 • Egyszerű piskóta recept 3 tojás.
 • Get out kritika.
 • Fehérlófia mese vázlata.
 • Településképi véleményezési eljárás kérelem.
 • Bl yacht club balatonlelle vélemények.
 • Lark ultimate 7i.
 • Kanye west wiki.
 • The satanic bible magyarul.
 • Cervicalis dysplasia n8790.
 • Alma turmix tej nélkül.
 • Myristica fragrans.
 • Des moines iowa.
 • V metacarpus törés gyógyulási ideje.
 • Nbc headquarters.
 • Francia nyelvtanulás letöltés.